تنگ کننده دائمی واژن

تنگ کننده دائمی واژن آیا روش های امروزی می تواننده تنگ کننده دائمی واژن باشند؟ بهترین و کم خطر ترین روش برای تنگ کردن واژن چیست؟ با ما در این مقاله به منظور آشنایی با روش های تنگ کننده دائمی واژن همراه باشید. پس از زایمان طبیعی و دوران یائسگی، ممکن است دیواره های واژن شل شده و موجب گشادی در اطلاعت بیشتر دربارهتنگ کننده دائمی واژن[…]

سفید کردن واژن

سفید کردن واژن جهت سفید کردن ناحیه تناسلی بانوان چند روش وجود دارد که تا کنون حتما در رابطه با آن ها شنیده اید، اما کدام روش بهتر است ؟ سفید کردن واژن برای چه کسانی توصیه می شود ؟ چه میزان موجب سفیدی در ناحیه تناسلی می گردد؟ سفید کردن واژن سفید کردن ناحیه تناسلی به اطلاعت بیشتر دربارهسفید کردن واژن[…]