میکرو اینجکشن یا آی وی اف

دو تکنیک IVF و ICSI (میکرواینجکشن )نشان داده اند که فقط تعداد محدودی از گامت های جمع آوری شده از تخمدان های زنان ، توانایی ایجاد یک حاملگی کامل را دارند . این موضوع نیاز به روش های ساده ارزیابی جنین قبل از لانه گزینی ، برای پیش بینی میزان دستیابی به حاملگی را نشان می اطلاعت بیشتر دربارهمیکرو اینجکشن یا آی وی اف[…]